Čarodějnice 30. 4. 2023

Letos podeváté začalo pálení čarodějnic průvodem alegorických vozidel. A bylo na co koukat. Pak už to bylo jako vždycky a všem se to líbilo. (Údajně se sešlo 135 lidí, slušné ne?).

« Ukliďme si Tůni 1. 4. 2023
Zábava 19. 8. 2023 »